Poruszanie się po ringu w boksie

Poruszanie się po ringu

Poruszanie się po ringu jest jedną z podstawowych umiejętności boksera. Ruchy nóg powinny być szybkie i dokładne, jest to bardzo ważne zarówno podczas zadawania ciosów w ataku, jak i uników oraz bloków w obronie.

Właściwa praca nóg pozwala na kontrolę dystansu podczas walki, co pozwala na skuteczniejsze przeprowadzanie wszystkich akcji. Niezbędna jest do tego szybkość i zręczność boksera.

Bokser, który potrafi poruszać się lekko i szybko potrafi zdezorientować przeciwnika, czyniąc ataki nieprzewidywalne i utrudniając mu skoncentrowanie się na konkretnej akcji. Co więcej, kontrola dystansu pozwala na wybieranie odpowiednich momentów do ataku i obrony. Podczas poruszania się bokser powinien wykonywać lekkie, ślizgowe ruchy, poruszając się na przednich częściach stóp tuż nad ziemią. Taki typ poruszania się pozwala mu ciągle pozostawać w odpowiedniej pozycji do zadawania ciosów, gdyż nigdy nie traci równowagi.


Odpowiedni sposób poruszania się jest jednym z głównych elementów techniki bokserskiej, i jego opanowanie jest niezbędne. Zaczynając szkolenie uczy się pojedynczych kroków w każdym kierunku, przy zachowaniu bokserskiej pozycji. Pierwszy krok wykonuje zawsze noga stojąca bliżej zamierzonego kierunku ruchu tj. idąc do przodu pierwsza idzie lewa noga, cofając się pierwsza od ziemi odrywa się prawa. Za nią idzie noga druga, pokonując taką samą drogę, tak aby pozycja wyjściowa była identyczna z pozycją początkową. Bokser powinien cały czas utrzymywać odpowiednią odległość pomiędzy stopami i uważać na to, aby nie skrzyżować nóg, w przeciwnym razie istniałoby ryzyko utraty równowagi. Schemat poruszania się po ringu przedstawia rysunek 2.

rys 2

Podczas poruszania się całe ciało boksera powinno być lekko rozluźnione. Szybkość i dynamikę ruchu uzyskuje się poprzez nagłe przeniesienie ciała na nogę położoną bliżej kierunku, w którym wykonuje się ruch. W czasie gdy noga wykroczna odrywa się od podłogi, następuje chwilowy brak równowagi, co pozwala zwiększyć szybkość kroku(druga noga odbija się od podłogi dodając szybkości). W chwili gdy obie nogi powrócą do pozycji wyjściowej równowaga zostaje odzyskana. Odpowiednie przenoszenie ciężaru ciała ma decydujący wpływ na ruch postępowy.

 

Poza krokami pojedynczymi, bardzo popularne są kroki podwójne, lub wielokrotne(tj. następujące nieprzerwanie po sobie). Ich wykonanie jest łatwiejsze do wykonania i szybsze, a poza tym mniej męczą nogi i pozwalają utrzymać równowagę. Początek jest podobny do kroku pojedynczego, i rozpoczyna się go nogą wykroczną, jednak tym razem wykonuje się go na długość pół kroku, a następnie podsuwa drugą nogę, po czym ponownie porusza się o pół kroku nogą wykroczną. Akcję tą można powtórzyć dowolną ilość razy, co tworzy płynny, posuwisty ruch, pozwalający jednocześnie na szybką reakcję. Poprzez ćwiczenia w poruszaniu się po ringu bokser zyskuje orientację w przestrzeni, co pozwala mu lepiej wykorzystać jego powierzchnię.

Zwroty

Innym elementem poruszania się po ringu są zwroty, które pozwalają na nieustanne zachowanie postawy bokserskiej w stosunku do poruszającego się przeciwnika. Wykonuje się je na przedniej części stopy. Można je wykonać na dowolnej stopie, przenosząc na nią ciężar ciała, drugą stopę ustawiając w kierunku przeciwnika. Zwrot tułowia wokół nogi na której opiera się ciało ułatwia ruch drugiej nogi. Schemat zwrotów ukazuje rysunek 3.

rys 3

Dzięki odpowiedniej pracy nóg bokser jest w stanie zawsze utrzymać odpowiedni dystans, zapewniający optymalną szybkość i siłę ciosu. Przy wykorzystaniu balansowania ciałem i przenoszenia ciężaru z nogi na nogę jest on w stanie stwarzać sobie wygodne pozycje do wykonywania akcji, które są wzmacniane poprzez odbicie nóg w odpowiednim momencie.

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? :)