Strategia walki w boksie

Strategia walki w boksie

Wszystkie akcje wykonywane przez boksera powinny być odpowiednio zaplanowane i zorganizowane tak, aby spełniały one zasadniczy plan taktyczny. Stworzenie go w przypadku, gdy znamy cechy swojego przeciwnika, jego styl walki oraz umiejętności jest dosyć łatwe.

O wiele trudniej jest w przypadku, gdy spotykamy przeciwnika po raz pierwszy dopiero w ringu. Przed przystąpieniem do właściwej walki należy przynajmniej częściowo zapoznać się z jego właściwościami. Rozpoznania dokonuje się zazwyczaj w pierwszej rundzie, wykorzystując do tego różne sposoby.

Podczas każdej walki, niezależnie od przeciwnika należy zachować ostrożność. Często zdarza się, że nawet lepszy technicznie i silniejszy fizycznie bokser przegrywa dlatego, iż nie docenił swojego przeciwnika i rozpoczął właściwe działania bez uprzedniego rozpoznania. Podczas planowania walki należy zachować zdrowy rozsądek i trzeźwość umysłu. Nie można przeceniać, albo niedoceniać przeciwnika. Poza tym trzeba skupić się przede wszystkim na sobie i na własnych umiejętnościach, mając na uwadze to, w jaki sposób można wykorzystać je jak najefektywniej w walce przeciw akurat temu przeciwnikowi.

Przygotowując się do walki, należy położyć nacisk właśnie na te umiejętności, które mogą być w niej najbardziej przydatne i przyczynić się do zwycięstwa. Znając swojego przeciwnika, jego najlepsze ciosy, najczęstsze działania, oraz najczęściej stosowane środki techniczne powinniśmy przewidzieć jego plany i dostosować do nich swoje działania obronne, tak aby zmniejszyć jego możliwości a tym samym szanse na zwycięstwo. Wiedząc, jakie środki defensywne wykorzystuje nasz przeciwnik najczęściej powinniśmy opracować i przygotować ataki, które byłyby przeciw nim najskuteczniejsze, unikając tych z którymi radzi on sobie najlepiej. Znając ulubiony dystans boksera należy narzucić mu w trakcie walki taki, do którego przywykł on najmniej, psując tym samym jego plany taktyczne i zmuszając go do działania w jak najmniej sprzyjających warunkach.

Walcząc z przeciwnikiem, który posiada jedną, z góry przewidzianą taktykę można nakreślić odpowiedni plan działania tak aby możliwie jak najbardziej udaremnić jego starania. Jednak z przeciwnikiem silniejszym, bardziej doświadczonym i wszechstronnym technicznie oraz zmieniającym taktykę w trakcie walki należy działać znacznie ostrożniej, obserwując jego poczynania i dostosowując swój własny plan do aktualnej sytuacji. Opracowując plan walki należy mieć na uwadze to, aby niezależnie od sytuacji mieć w niej przewagę punktów. Jeśli się to pominie, dążąc jedynie do zwycięstwa poprzez nokaut, a osiągnięcie go nie będzie możliwe, istnieje ryzyko przegrania na punkty z przeciwnikiem, nawet pomimo przewagi w walce. Nakreślenie sobie planu walki w dużej mierze definiuje przygotowania do niej, skupiające się na ćwiczeniu konkretnych umiejętności technicznych i środków bojowych.

Prowadzenie walki

Aby osiągnąć zwycięstwo, walka musi być prowadzona tak, aby w możliwie największym stopniu realizować nakreślone uprzednio plany taktyczne. Przed realizacją go, należy dokonać rozpoznania przeciwnika, oceniając jego zdolności bojowe i właściwości. Głównym celem rozpoznania jest zrozumienie i przewidzenie taktyki przeciwnika, gdyż on również będzie starał się w możliwie najskuteczniejszy sposób wykorzystać swoje atuty. Rozpoznanie powinno rozpocząć się już na samym starcie walki, i byś szczególnie dokładne w czasie pierwszej rundy. Poprzez ostrożną walkę i świadome posunięcia należy badać możliwości przeciwnika, jego szybkość reakcji, zasięg ramion, styl walki i inne właściwości. Działania mające na celu zbadanie przeciwnika powinny być zamaskowane, i sprawdzić jego sposób ataku, obrony oraz umiejętności prowadzenia walki na różnych dystansach. Przeciwnik nie może zorientować się w rozpoznawczej taktyce prowadzonej walki, gdyż wtedy mógłby wykorzystać to na swoją korzyść, wprowadzając zamęt w zbieranych informacjach lub tworząc inny obraz swoich umiejętności.

Określiwszy charakterystykę przeciwnika w pierwszej rundzie, oraz opracowawszy konkretny plan działania należy przystąpić do jego realizacji. Nie można przy tym całkowicie zrezygnować z obserwacji przeciwnika i nie uwzględniać zmian w jego zachowaniu, zwłaszcza gdy jest on doświadczony i wszechstronnie wyszkolony. Dobrze jest jednak określić swoje cele, uwzględniwszy zalety oraz wady swoje i przeciwnika, i wykonywać plan taktyczny uwzględniający wszystkie posiadane informacje.

W chwili gdy sytuacja w walce ulega zmianie, a przeciwnik porzuca dotychczasowy styl działania, należy dokonać spokojnej, uważnej analizy, i podjąć odpowiednie kroki, aby dopasować swój styl walki do nowych warunków. Pomocny przy tym może okazać się sekundant, udzielający rad i dzielący się swoimi spostrzeżeniami. Określiwszy słabości przeciwnika należy bezwzględnie je wykorzystywać, dopasowując swoje ataki tak, by uderzać w najsłabiej chronione miejsca, a kiedy to możliwe, rozpoczynać atak serią ciosów. Ustaliwszy mocne strony przeciwnika trzeba zachować ostrożność, i możliwie jak najrzadziej dopuszczać do sytuacji, w których może on wykorzystać swoje atuty.

Dynamizm walki zmusza do maksymalnej celowości działań. Muszą one być realizowane pewnie i bez wahania. Nawet chwila niezdecydowania może doprowadzić do utraty inicjatywy, co powoduje kolejne, znacznie większe trudności. Przeciwnik może też odzyskać inicjatywę poprzez wykonanie kontrciosu, więc zabezpieczenie się przed nimi w czasie ataku jest niezwykle ważne. Stając do walki przeciw doświadczonemu, szybkiemu i dobrze wyszkolonemu przeciwnikowi posiadającemu szeroki zakres umiejętności technicznych należy uważać na nieoczekiwane i groźne kontrciosy. Dlatego też priorytetem powinna być ochrona podbródka, poprzez nadstawienie prawej ręki gotowej do zablokowania ewentualnego ciosu. W czasie szkolenia ochrona tej części ciała przez cały czas jest absolutną podstawą, gdyż odsłanianie go chociaż na chwilę jest bardzo ryzykowne.

Równie ważne jest też rozsądne użytkowanie energii, zwłaszcza poprzez unikanie wykonywania ryzykownych ciosów, które w razie chybienia kosztują boksera wiele wysiłku oraz pozostawiają go w niewygodnej pozycji, ułatwiającej kontratak przeciwnika. Dlatego ważne jest odpowiednie dostosowywanie siły każdego ciosu, tak aby w razie chybienia nie stracić równowagi ani na chwilę. W czasie walki ważne jest zachowanie energiczności i szybkości ruchów oraz płynności wykonywanych akcji, a nietrafione ciosy uniemożliwiają zachowanie ciągłości działań i tempa walki. Walka uboga pod względem taktyki, schematyczna i przewidywalna prędzej czy później doprowadzi do porażki, gdyż przeciwnik poznając ją w całości jest w stanie opracować konkretny plan działania. Dlatego też należy zawsze posiadać coś w zanadrzu, a pozwala na to tylko wszechstronne opanowanie techniki bokserskiej. Umiejętność ciągłego zaskakiwania przeciwnika oraz uprzedzania jego reakcji pozwala na uzyskanie wielkiej przewagi w walce, oraz ciągłe zachowywanie inicjatywy. Jeśli bokser w odpowiedni sposób maskuje swoje działania, nie pozwalając na odgadnięcie ogólnego planu, ani nawet konkretnych działań, to jego przeciwnik nie może prawidłowo zorientować się w sytuacji i dostosować do niej swojej taktyki. Działa on wtedy znacznie bardziej przypadkowo, częściej narażając się na błędy. Każdy z ciosów ma odpowiadającą mu pozycję wyjściową, której dostrzeżenie pozwala na przejrzenie planów boksera i uprzedzenie ich, jednak jeśli będzie ona umiejętnie zamaskowana, cios zawsze będzie nagły i niespodziewany, zaskakując przeciwnika, a tym samym utrudniając mu obronę i częściej dochodząc do celu. Bokser powinien dbać o to, aby zamaskować właściwe działania ofensywne wszelkimi dostępnymi środkami, stosując markowane ciosy i ruchy tułowiem, odwracające uwagę i utrudniające przewidzenie prawdziwego ciosu. Poza tym bokser powinien posiadać umiejętność maskowania swojego realnego stanu psychicznego i fizycznego, ukrywając swoje słabości i zawsze prezentując się tak jakby był w pełni sił. Pozwala to nie tylko na zdemoralizowanie przeciwnika, lecz także często chroni przed porażką, gdyż nie otrzymuje on wtedy sygnałów do przeprowadzenia bardziej zdecydowanych działań, mających na celu zakończenie walki przed czasem.

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? :)