Taktyka walki w boksie

Taktyka walki

W boksie przez słowo „taktyka” rozumiemy rozsądne i zaplanowane wykorzystanie wszystkich dozwolonych środków walki prowadzących do zwycięstwa. Przygotowanie fizyczne oraz opanowanie techniki bokserskiej same w sobie nie gwarantują zwycięstwa, należy jeszcze wiedzieć jak odpowiednio je wykorzystać, dopasowując strategię walki do umiejętności i cech przeciwnika.

Taktyka jest ściśle powiązana z umiejętnościami technicznymi, i w dużej mierze zależy właśnie od nich. Jest też ona zależna od charakteru toczącej się walki, w której spotykają się dwie osoby, różniące się od siebie przygotowaniem fizycznym i technicznym, budową, zręcznością, szybkością, siłą, wytrzymałością, refleksem oraz czynnikami psychicznymi, czyli odwagą, pewnością siebie, zdecydowaniem, wytrwałością, inicjatywą i błyskotliwością. Wtedy też zderzają się ze sobą dwa różne plany taktyczne, w czasie walki weryfikując swoją skuteczność. To któremu bokserowi udaje się w większym stopniu zrealizować jego własny plan zazwyczaj decyduje o zwycięstwie. Jakie cechy najbardziej trafnie charakteryzują zwycięzcę? Przede wszystkim są to przewaga moralna, szeroki zakres umiejętności technicznych, szybkość i zręczność, oraz skuteczność ciosów.

Przewaga moralna

To, kto będzie miał większe szanse na zwycięstwo w walce zależy między innymi od cech psychiki i nastawienia boksera. W przypadku gdy naprzeciw siebie staje dwóch tak samo zbudowanych, przygotowanych i wyszkolonych bokserów walkę wygra ten, który ma większą wiarę we własne siły, silniejszego ducha walki i wolę zwycięstwa, oraz jest lepiej skoncentrowany na osiągnięciu swoich celów. Morale boksera zawsze jest też powiązane z jego przygotowaniem technicznym i taktycznym, wyrobionymi nawykami, zdolnością do obliczania dystansu i czasu. Jasność myślenia, logiczne rozumowanie i rozsądne planowanie pozwalają bokserowi skutecznie działać i realizować swoje zamierzenia. Najważniejszym celem boksera jest przejęcie kontroli i narzucenie przeciwnikowi własnego planu walki. Działania te skutecznie deprymują przeciwnika, pozbawiają go woli walki i wiary we własne siły, gdyż nie może on postępować tak jak sobie zaplanował. Może to spowodować u niego utratę kontroli nad sobą, przez co częściej będzie popełniał błędy, działając w sposób nielogiczny, nie uwzględniający w pełni jego umiejętności i właściwości. Fundamentami działań boksera powinny być: pewność siebie, spokój, inicjatywa, zdecydowanie, nieoczekiwane, śmiałe i ostre ataki, oraz przewidywanie i uprzedzanie działań przeciwnika. Pozwalają one uzyskać przewagę moralną i psychiczną, oraz kontrolować przebieg walki. Jasne i logiczne myślenie możliwe jest tylko wtedy, gdy bokser panuje nad swoimi emocjami i zachowuje spokój. Analiza działań przeciwnika i podejmowanie rozsądnych decyzji pozwalają bokserowi radzić sobie w każdych warunkach, i nie oddawać inicjatywy w ręce przeciwnika. Pewność siebie jest co prawda bardzo potrzebna bokserowi, nie może on jednak z nią przesadzać. Brawura i nieostrożność mogą doprowadzić do spektakularnej porażki, dlatego też zawsze należy zachowywać ostrożność, poważać i szanować przeciwnika, oraz trzeźwo oceniać stosunek sił. Nie można ani przeceniać, ani nie doceniać przeciwnika, trzeba natomiast skoncentrować się na sobie i dać z siebie 100%, wykorzystując cały zasób umiejętności i pełnię swoich sił.

Przygotowanie techniczne

Wszechstronność techniczna pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych planów taktycznych. Składają się na nią przede wszystkim: umiejętność obliczania dystansu i czasu, odpowiednie wybieranie momentów dogodnych do ataku i obrony, umiejętność łączenia i płynnego przechodzenia z jednej akcji do drugiej, szybkie i pewne poruszanie się po ringu oraz orientacja w jego przestrzeni, racjonalność podejmowanych działań – uzyskiwanie maksymalnie dużej efektywności przy jak najmniejszym zużyciu sił, ekonomia ruchów. Podczas rozpatrywania techniki boksu nie można zapominać o jej ścisłym powiązaniu z taktyką, i na odwrót. Technika boksu jest bronią, na której pełne wykorzystanie pozwala jedynie odpowiednia taktyka, a taktyka jest bezużyteczna i niemożliwa do zrealizowania wobec braku umiejętności. Wyćwiczenie i opanowanie do perfekcji techniki bokserskiej nie czyni od razu boksera mistrzem. Musi on jeszcze nauczyć się z niej korzystać, dostrzegać powiązania pomiędzy pojedynczymi umiejętnościami i planować swoje działania tak, aby w pełni je wykorzystać. Bezmyślne powtarzanie wyuczonych akcji jest bezcelowe, gdyż nie pozwala na praktyczne zastosowanie techniki bokserskiej w trakcie ciągle zmieniającej się sytuacji na ringu.

Tempo walki

Ograniczony czas walki sprawia, że bokser musi równocześnie wykorzystać w pełni swoje siły, jak i nie pozbawić się całej energii zbyt szybko, tj. zanim nie zakończy walki(poprzez nokaut, czy dopiero po czasie). Dlatego też powinien on być w stanie wykonywać energiczne działania w niesłabnącym tempie. Walka bokserska cechuje się szybkimi, zdecydowanymi akcjami, charakteryzującymi się dużą intensywnością i wzmożonym wysiłkiem, podczas którego pracują niemal wszystkie mięśnie. W każdej z nich bokserzy starają się przejąć inicjatywę, dlatego też umiejętność utrzymania szybkiego tempa i nie przerywanie go ani na chwilę jest kluczem do sukcesu. Agresywny, bardzo intensywny atak mający na celu jak najszybszy nokaut przeciwnika może być skuteczny przeciwko niskiej klasy bokserom, lecz w wypadku doświadczonych mistrzów, potrafiących kontrolować sytuację nie ma on prawie żadnych szans powodzenia. Aktualnie walka bokserska opiera się w dużej mierze na szybkich działaniach zaczepnych i obronnych, w zależności od zmieniającej się sytuacji. Zdolność prowadzenia walki w szybkim tempie, bez utraty precyzji i uporządkowania ciosów można nabyć jedynie poprzez długie ćwiczenia i sparingi. Bez opanowania i połączenia techniki oraz szybkości wysokie tempo walki szkodziłoby jedynie bokserowi wprowadzając do walki zbędny chaos i utrudniając czyste trafienie, a co za tym idzie, obniżając skuteczność jego ciosów.

Skuteczność ciosów

Znaczne zmiany dokonane w boksie, takie jak wprowadzenie miękkich rękawic oraz ograniczenie walk do max. 12 trzyminutowych rund mocno ograniczyło możliwości kończenia walki poprzez nokaut. Statystyki wykazują znaczny spadek liczby przypadków, w których walka kończy się przed czasem, jednak silny cios wciąż ma bardzo duże znaczenie. W połączeniu z umiejętnościami technicznymi i szybkością stanowi on niezwykle groźną broń. Siła ciosów wywiera wpływ nie tylko na stan fizyczny przeciwnika, lecz także na jego psychikę. Potężne uderzenie we wrażliwe miejsce może pozbawić przeciwnika sił lub nawet przytomności, czyniąc go niezdolnym do dalszej walki. Dlatego też obrona jest fundamentem umiejętności boksera. Mistrzowskie opanowanie technik obronnych znacznie zmniejsza ryzyko trafienia, co w przypadku różnorodności i zmienności przebiegu walki ma odgrywa dużą rolę. Nie można stosować utartych schematów, i działać nieskończenie w taki sam sposób, gdyż w końcu zawsze znajdzie się ktoś, kto znajdzie ich słaby punkt. Co więcej, uprzednio przygotowane scenariusze i plany rzadko kiedy mają odzwierciedlenie w czasie walki, wśród wszystkich możliwych wypadków które mogą zdarzyć się w jej trakcie. Ograniczają one tylko boksera, nie pozwalając mu na swobodne działanie i reagowanie w zależności od aktualnej sytuacji. Dlatego też należy szkolić boksera tak, aby umiał on wykorzystać swoje ciało i umiejętności techniczne stosownie do potrzeby, po uprzedniej analizie i przewidzeniu możliwych działań przeciwnika, pamiętając zawsze o powiązaniu kolejnych akcji i realizacji planu taktycznego. Zapewni mu to skuteczność w czasie walki na ringu, w efekcie prowadzącą do zwycięstwa.

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? :)