Trening bokserski – wprowadzenie do treningu bokserów

Trening bokserski – wprowadzenie

Proces szkoleniowy występujący w boksie nie różni się wiele od szkoleń występujących w innych dyscyplinach sportu, i realizowany jest poprzez trening sportowy.

Trening ten jest długotrwającym, celowym i zorganizowanym procesem pedagogicznym, w ramach którego zawodnik opanowuje technikę bokserską, uczy się taktyki boksu, oraz kształtuje swoją sprawność fizyczną i cechy psychiczne, mające na celu uzyskanie przez niego jak najlepszych wyników. Podstawowe zadania treningu bokserskiego realizowane są w ramach:

  1. Przygotowania sprawnościowego
  2. Przygotowania technicznego
  3. Przygotowania taktycznego
  4. Przygotowania mentalnego
  5. Przygotowania teoretycznego

Przygotowanie sprawnościowe

Jego celem jest kształtowanie cech motorycznych, czyli siły, szybkości, wytrzymałości i koordynacji ruchowej, oraz doskonalenie organizmu zawodnika.

Przygotowanie techniczne

Polega na szkoleniu pozwalającym na opanowanie i wykształcenie poprawnej techniki boksu, w której zakres wchodzą elementy takie jak: pozycja bokserska, poruszanie się po ringu, ciosy, obrony, kontrciosy i zwody.

Przygotowanie taktyczne

Ma na celu nauczenie boksera tego jak wykorzystywać posiadane możliwości techniczne, fizyczne i psychiczne w celu uzyskania jak najlepszego efektu, uwzględniając zdolności obu zawodników.

Przygotowanie psychiczne

Polega na kształtowaniu psychiki i moralności boksera, wzmacnianiu jego wiary w siebie, pewności i opanowania.

Przygotowanie teoretyczne

Ma na celu zapoznanie zawodnika z wiedzą o boksie i jego zasadach, jak i o treningu bokserskim, co pozwoli mu na wykazywanie większej inicjatywy w trakcie szkolenia.

Przygotowanie sprawnościowe

Trening to zorganizowane zajęcia ruchowe mające na celu podniesienie zdolności psycho-fizycznych zawodnika. W języku potocznym używa się terminu „kondycja”. Kondycja jest to stan ogólny (nawet nie trenowanego) organizmu charakteryzujący się dużą sprawnością oraz odpornością na zmęczenie. Osoba cechująca się dobrą kondycją ma większe szanse na podniesienie swoich możliwości psycho-ruchowych, oraz pełne wykorzystanie procesu treningowego osiągając najlepsze rezultaty.

W treningu sportów walki obowiązkowo muszą znaleźć się ćwiczenia rozwijające poszczególne cechy motoryczne. Z racji specyfiki dyscypliny jaką jest boks, ćwiczenia skupiają się na rozwijaniu konkretnych cech, do których należą przede wszystkim:

– wytrzymałość szybkościowa

– siła szybkościowa

– siła specjalna

– koordynacja ruchowa

– zwinność (zręczność i gibkość)

Przystępując do trenowania jakiejkolwiek dyscypliny sportowej najpierw musimy przygotować organizm ogólnie (wszechstronnie). Oznacza to podniesienie na wyższy poziom wszystkich podstawowych cech motorycznych, takich jak szybkość, siła, wytrzymałość. W przypadku osób o szczupłej budowie ciała (tzw. ektomorficy) , które chcą zbudować masę mięśniową, pomocna może być dieta na masę.

Ocena: 4/5 (liczba głosów:1)